Polityka prywatności serwisu catamaranbetween.pl

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma AS Events, zarejestrowana na Seszelach, Mahe, Perseverance TIN [NIP] 412 244 47.

Dane kontaktowe firmy:

  • e-mail: info@catamaranbtween.pl
  • tel.: +248 266 03 97
  • adres: Eden Island Marina, 9F5G+M94, Providence, Seszele

Czyje dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osób, na rzecz których została zawarta umowa dotycząca świadczenia usług turystycznych. Przetwarzamy również dane osób, które wyrażają zainteresowanie naszymi usługami i kontaktują się z nami w celu otrzymania konkretnej oferty oraz informacji na temat naszych usług.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przekazane przez Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu przygotowania dla Państwa spersonalizowanej oferty.

Ostateczna cena oferty zależy od różnych czynników. Aby dostarczyć Państwu indywidualną ofertę, musimy tymczasowo zarezerwować niektóre usługi związane z wyjazdem i imprezą turystyczną. W celu dokonania rezerwacji, konieczne jest podanie danych osobowych uczestnika.

W jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas do momentu wygaśnięcia okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z zawarcia i realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług turystycznych. Dodatkowo, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, takie jak przepisy podatkowe i ustawy o rachunkowości.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych zakończymy po otrzymaniu przez Państwa wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Przy zachowaniu pełnego zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, możemy udostępnić je:

  • usługodawcom, którzy wspierają nas w realizacji umów (linie lotnicze, hotele, ubezpieczyciele, lokalni przewoźnicy, lokalne agencje turystyczne) oraz podmiotom przetwarzającym Państwa dane osobowe w naszym imieniu (dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi doradcze, agencje turystyczne, biura rachunkowe).
  • usługodawcom, z pomocą których realizujemy umowy (linie lotnicze, hotele, ubezpieczyciele, lokalni przewoźnicy, lokalne agencje turystyczne, itp.).
  • instytucje państwowe RP i państw obcych, w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [polskiego lub zagranicznego], podróż do kraju przewidzianego w programie imprezy, wymaga przekazania Państwa danych.

Realizacja usług zawartych w umowie (takich jak rezerwacja hoteli, przewoźników itp.) wymaga (w niezbędnym zakresie) przekazania Państwa danych osobowych naszym kontrahentom w państwach trzecich, ponieważ nasza oferta obejmuje wyłącznie podróże do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy, a także do żądania ich modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Niektóre z tych praw mogą być ograniczone przez obowiązujące przepisy.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest oparte na naszych prawnie uzasadnionych interesach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po otrzymaniu takiego wniosku, jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym konkretnym celu.